Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning och bakgrund (00:00 – 14:41)
Längd: 14 minuter 41 sekunder
Förvaltningsprocessen i domstol (14:41 – 16:11)
Längd: 1 minuter 30 sekunder
Den skriftliga handläggningen (16:11 – 38:23)
Längd: 22 minuter 12 sekunder
Muntliga inslag i processen (38:23 – 55:01)
Längd: 16 minuter 38 sekunder

2019:6 Åtgärder för att förbättra skatteprocessen


En ny och viktig rapport om "Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål - ökad samsyn mellan parter" har tagits fram i samarbete mellan Sveriges advokatsamfund, Skatteverket och förvaltningsdomstolarna. Bakgrunden är den kritik som har riktats mot hanteringen av skattemål i domstolarna. Arbetsgruppen har identifierat ett antal förbättringsområden och föreslår en rad åtgärder, som Börje Leidhammar går igenom och kommenterar.

Medverkande
Advokat och adj. professor

Blendow Lexnova Expertnyheter - Skatterätt

Senaste videor