Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Vad är vigilansprincipen? (00:00 – 01:37)
Längd: 1 minuter 37 sekunder
Den historiska bakgrunden (01:37 – 03:43)
Längd: 2 minuter 6 sekunder
Princip kontra regel (03:43 – 04:53)
Längd: 1 minuter 10 sekunder
Varför behövs vigilansprincipen? (04:53 – 10:40)
Längd: 5 minuter 47 sekunder
Vigilansprincipens förhållande till andra principer (10:40 – 18:47)
Längd: 8 minuter 7 sekunder
Hur ska praktiserande jurister använda vigilansprincipen? (18:47 – 27:30)
Längd: 8 minuter 43 sekunder
Avslutande ord (27:30 – 30:01)
Längd: 2 minuter 31 sekunder

2019:5 Vigilansprincipen


Fokus idag ligger på vigilansprincipen och hur du som praktiserande jurist ska förebygga risker i avtal. I en djungel av rättsregler och värderingsjuridik är det ofta principerna som hjälper oss att strukturera och se helheter. Dessutom är principerna ofta kraftfulla retoriska verktyg. Christina Ramberg går pedagogiskt igenom vigilansprincipen och förhållandet till andra principer på avtalstolkningens område.

Medverkande
Professor i civilrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor