Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Begreppet veksamhetsutövare (00:00 – 12:03)
Längd: 12 minuter 3 sekunder
Entreprenörens ansvar (12:03 – 15:57)
Längd: 3 minuter 54 sekunder
Flera verksamhetsutövare på samma fastighet (15:57 – 22:11)
Längd: 6 minuter 14 sekunder
Förhållandet fastighetsägare - hyresgäster. Vem är verksamhetsutövare? (22:11 – 39:55)
Längd: 17 minuter 44 sekunder
Juridiska personer (39:55 – 41:04)
Längd: 1 minuter 9 sekunder
Ansvar i koncernförhållanden (41:04 – 49:10)
Längd: 8 minuter 6 sekunder
Vattenrätt och verksamhetsutövare (49:10 – 50:26)
Längd: 1 minuter 16 sekunder
Sammanfattning (50:26 – 53:23)
Längd: 2 minuter 57 sekunder

2019:5 Verksamhetsutövare enligt miljöbalken


Vem som är verksamhetsutövare kan många gånger vara avgörande för möjligheten att ställa någon till ansvar. Frågan vem som är verksamhetsutövare eller vem som i juridisk mening egentligen är verksamhetsutövare är ofta knepig. Begreppet finns ej i miljöbalken utan återfinns i praxis. Stefan Rubenson gör här en gedigen genomgång av rättsutvecklingen.

Medverkande
Tidigare chef för rättsenheten på miljödepartementet

Blendow Lexnova Expertnyheter - Miljörätt

Senaste videor