Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 04:21)
Längd: 4 minuter 21 sekunder
Belgor, HD:s dom meddelad den 20 mars 2019 i mål T 5437-17 (04:21 – 16:27)
Längd: 12 minuter 6 sekunder
CicloMulsion, HD:s dom meddelad den 30 april 2019 i mål T 796-18 (16:27 – 30:09)
Längd: 13 minuter 42 sekunder
Sammanfattning (30:09 – 31:47)
Längd: 1 minuter 38 sekunder

2019:5 Två nya HD-domar om klander av skiljedom


Vi går igenom två viktiga och intressanta domar som väckt mycket stort intresse i skiljemannavärlden. I båda fallen hade hovrätten bifallit klandertalan och HD ändrade utgången i ett av fallen. Emilia Lundberg förklarar varför och berättar också hur högsta domstolen såg på frågorna.

Medverkande

Senaste videor