Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 03:08)
Längd: 3 minuter 8 sekunder
Gåvor till barn (03:08 – 11:09)
Längd: 8 minuter 1 sekunder
Äktenskapsförord (11:09 – 17:03)
Längd: 5 minuter 54 sekunder
Samboavtal (17:03 – 18:05)
Längd: 1 minuter 2 sekunder
Lagvalsavtal (18:05 – 20:22)
Längd: 2 minuter 17 sekunder
Äganderättsavtal (20:22 – 23:34)
Längd: 3 minuter 12 sekunder
Vinstfördelningsavtal (23:34 – 26:29)
Längd: 2 minuter 55 sekunder
Samäganderättsavtal (26:29 – 32:49)
Längd: 6 minuter 20 sekunder
Reverser (32:49 – 35:06)
Längd: 2 minuter 17 sekunder
Gåvor mellan makar (35:06 – 36:25)
Längd: 1 minuter 19 sekunder
Bodelningsavtal (36:25 – 39:36)
Längd: 3 minuter 11 sekunder
Arvskiftesavtal (39:36 – 40:57)
Längd: 1 minuter 21 sekunder
Testamente (40:57 – 46:41)
Längd: 5 minuter 44 sekunder
Avslutande ord (46:41 – 48:04)
Längd: 1 minuter 23 sekunder

2019:5 Praktiska tips vid upprättandet av familjerättsliga avtal


Inom familjerätten hanteras en mängd olika avtal. Marie Wessel går igenom tio olika avtalstyper till exempel gåvobrev, samäganderättsavtal, vinstfördelningsavtal, testamente med flera. Hon ger praktiska tips om vad man bör tänka på och var problemen finns vid upprättandet av dessa.

Medverkande
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor