Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00:00 – 00:01:20)
Längd: 1 minuter 20 sekunder
Skillnad på överlåtelse och upplåtelse i andra hand (00:01:20 – 00:02:35)
Längd: 1 minuter 15 sekunder
Överlåtelseförbudet (00:02:35 – 00:03:45)
Längd: 1 minuter 10 sekunder
Hyresgästen bryter mot överlåtelseförbudet – förverkande (00:03:45 – 00:06:26)
Längd: 2 minuter 41 sekunder
Hyresvärden vägrar samtycke eller lämnar inte besked i tid (00:06:26 – 00:08:38)
Längd: 2 minuter 12 sekunder
Uppsägningsrätten (00:08:38 – 00:14:39)
Längd: 6 minuter 1 sekunder
Måste hyresvärden uppge skälen för sin vägran inom treveckorsfristen? (00:14:39 – 00:28:07)
Längd: 13 minuter 28 sekunder
Hur länge kan hyresgästen vänta med sin uppsägning? (00:28:07 – 00:30:14)
Längd: 2 minuter 7 sekunder
Uppsägningstiden (00:30:14 – 00:31:30)
Längd: 1 minuter 16 sekunder
Kritik mot regeln om den särskilda uppsägningsrätten vid vägrad överlåtelse (00:31:30 – 00:35:08)
Längd: 3 minuter 38 sekunder
Hyresnämndens tillstånd till överlåtelse av rörelselokal (00:35:08 – 00:38:02)
Längd: 2 minuter 54 sekunder
Förvärvsverksamhet (00:38:02 – 00:42:26)
Längd: 4 minuter 24 sekunder
Krav på identitet vid övertagande av verksamhet (00:42:26 – 00:53:11)
Längd: 10 minuter 45 sekunder
Krav på identitet mellan hyresgäst och verksamhetsutövare (00:53:11 – 00:57:37)
Längd: 4 minuter 26 sekunder
Överlåtelse till bolag (00:57:37 – 01:04:28)
Längd: 6 minuter 51 sekunder
Befogad anledning att vägra samtycke till överlåtelse (01:04:28 – 01:07:33)
Längd: 3 minuter 5 sekunder
Spärregel – synnerliga skäl (01:07:33 – 01:11:45)
Längd: 4 minuter 12 sekunder
Tillstånd förenat med villkor (01:11:45 – 01:13:17)
Längd: 1 minuter 32 sekunder
Sammanfattning (01:13:17 – 01:15:18)
Längd: 2 minuter 1 sekunder

2019:5 Överlåtelse av hyresrätt till lokal


I det här avsnittet behandlas frågor som gäller hyresgästens rätt och möjligheter enligt hyreslagen att överlåta hyresrätten till en lokal. Rune Thomsson går igenom de formella förutsättningarna och kompletterar med praxis. En pedagogisk genomgång av de olika scenarion som kan uppstå till stor nytta för dig som praktiker.

Medverkande
Fd chefsjurist hos Fastighetsägarna Sverige

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor