Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:51)
Längd: 51 sekunder
Skatteplikt 3 kap. ML (00:51 – 12:10)
Längd: 11 minuter 19 sekunder
Omsättningsland 5 kap. ML (12:10 – 17:54)
Längd: 5 minuter 44 sekunder
Avdragsrätt för ingående moms 8 kap. ML (17:54 – 29:43)
Längd: 11 minuter 49 sekunder
Skattesatser 7 kap. ML (29:43 – 35:09)
Längd: 5 minuter 26 sekunder
Beskattningsunderlag 7 kap. ML (35:09 – 43:11)
Längd: 8 minuter 2 sekunder
Fastighetsområdet (43:11 – 48:42)
Längd: 5 minuter 31 sekunder
Framtiden (48:42 – 59:28)
Längd: 10 minuter 46 sekunder

2019:5 Nyheter moms första halvåret 2019


I det här avsnittet tar Jan Kleerup upp aktuella avgöranden rörande moms i skatterättsnämnden, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen från det första halvåret 2019. En pedagogiskt genomgång kapitel för kapitel i momslagen.Viktigt avsnitt för dig som vill hålla sig uppdaterad på momsområdet.

Medverkande
Senior counsel/partner, Erlegal Advokat.

Blendow Lexnova Expertnyheter - Skatterätt

Senaste videor