Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:48)
Längd: 48 sekunder
Särskild löneskatt för äldre (00:48 – 02:09)
Längd: 1 minuter 21 sekunder
Utredning om ”moderniserad” arbetsrätt och dess 4 huvudpunkter (02:09 – 06:20)
Längd: 4 minuter 11 sekunder
Punkt 1. Turordningsreglerna (06:20 – 11:08)
Längd: 4 minuter 48 sekunder
Punkt 2. Kompetensutveckling (11:08 – 14:18)
Längd: 3 minuter 10 sekunder
Punkt 3. Kostnaderna vid uppsägning (14:18 – 17:33)
Längd: 3 minuter 15 sekunder
Punkt 4. Anställningsvillkor (17:33 – 21:30)
Längd: 3 minuter 57 sekunder
Utredningsförslag om registerkontroll (21:30 – 27:50)
Längd: 6 minuter 20 sekunder
Avskedande vid arbetsvägran - AD 2019 nr 28 (27:50 – 31:26)
Längd: 3 minuter 36 sekunder
Övergång av verksamhet - C–194/18 från EU-domstolen (31:26 – 37:47)
Längd: 6 minuter 21 sekunder
Indirekt könsdiskriminering - C–486/18 från EU-domstolen (37:47 – 46:42)
Längd: 8 minuter 55 sekunder

2019:5 Ny dom från AD om avskedande vid arbetsvägran


En ny intressant dom från Arbetsdomstolen om avskedande vid arbetsvägran kommenteras. Vidare redogör Tommy Iseskog för den spännande utredningen om moderniserad arbetsrätt med frågor om turordningsreglerna, kompetensutveckling, kostnader vid uppsägning och anställningsvillkor. Avslutningsvis tas två EU-domar upp om verksamhetsövergång och indirekt diskriminering.

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor