Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:16)
Längd: 1 minuter 16 sekunder
Allmänt om utvisning på grund av brott (01:16 – 07:00)
Längd: 5 minuter 44 sekunder
Allmänt om synnerliga skäl för utvisning om utlänningen har vistats länge i Sverige (07:00 – 10:25)
Längd: 3 minuter 25 sekunder
Allmänt om verkställighetshinder (10:25 – 14:41)
Längd: 4 minuter 16 sekunder
Utvisningens eventuella betydelse för straffmätningen (14:41 – 20:59)
Längd: 6 minuter 18 sekunder
De fyra rättsfallen från HD (20:59 – 33:37)
Längd: 12 minuter 38 sekunder
Avslutande synpunkter (33:37 – 36:11)
Längd: 2 minuter 34 sekunder

2019:5 Fyra färska HD domar om utvisning på grund av brott


En utlänning som begår brott får utifrån vissa förutsättningar utvisas ur Sverige. Vad krävs för att utvisa utlänningar som haft permanent uppehållstillstånd i flera år? Vilken betydelse kan verkställighetshinder få för prövningen? Med ledning av fyra HD-avgöranden diskuterar Jack Ågren hur domstolen gör dessa avvägningar och vilken eventuell betydelse en utvisning kan komma att få för straffmätningen.

Medverkande
Docent i straffrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor