Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 02:51)
Längd: 2 minuter 51 sekunder
Beakta syftet med skriftväxlingen (02:51 – 04:22)
Längd: 1 minuter 31 sekunder
Etablera och upprätthåll trovärdighet (04:22 – 06:39)
Längd: 2 minuter 17 sekunder
Tala domstolens språk (06:39 – 08:38)
Längd: 1 minuter 59 sekunder
Var domstolens vän (08:38 – 13:52)
Längd: 5 minuter 14 sekunder
Skriv inlagor med domsanpassad struktur (13:52 – 19:49)
Längd: 5 minuter 57 sekunder
Slå fast vad målet handlar om (19:49 – 26:29)
Längd: 6 minuter 40 sekunder
Säg vad du skall säga och var tydlig (26:29 – 30:30)
Längd: 4 minuter 1 sekunder
Förekom och underminera motpartens argument (30:30 – 33:46)
Längd: 3 minuter 16 sekunder
Beakta skillnaden mellan under- och överrätt (33:46 – 39:06)
Längd: 5 minuter 20 sekunder
Sammanfatta med "domskäl" (39:06 – 41:02)
Längd: 1 minuter 56 sekunder
Avslutande ord (41:02 – 42:49)
Längd: 1 minuter 47 sekunder

2019:4 Tio tips om skriftväxlingen i den strategiska processföringen


Tio konkreta tips och principer om skriftväxlingen under förberedelsen i domstol. Detta går Fredrik Bergman igenom i den här delen av strategisk processföring. Viktigt är att sätta sig in i hur domstolen ser på målet och hur du som ombud etablerar och upprätthåller en trovärdighet.Han betonar vikten av en tydlig struktur för att underlätta för domstolen att sätta sig in i målet.

Medverkande
Verksamhetschef

Senaste videor