Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:59)
Längd: 1 minuter 59 sekunder
Lagen om Mark- och Miljödomstolar (01:59 – 05:48)
Längd: 3 minuter 49 sekunder
Hur vet man var förprövningen ska ske? (05:48 – 20:23)
Längd: 14 minuter 35 sekunder
På vilka sätt kan prövningen ske? (20:23 – 45:10)
Längd: 24 minuter 47 sekunder
Avslutande ord (45:10 – 46:27)
Längd: 1 minuter 17 sekunder

2019:4 Tillståndsprövningen enligt miljöbalken


Hur går det till vid en tillståndsprövning? Björn Hellman går igenom processuella regler och materiella bestämmelser i själva ansökningsprocessen. De processuella bestämmelserna styr den process inom vilken de materiella reglerna tillämpas. Björn Hellman tar därefter upp olika möjligheter att pröva sin verksamhet.

Medverkande
Advokat & Delägare

Blendow Lexnova Expertnyheter - Miljörätt

Senaste videor