Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 02:01)
Längd: 2 minuter 1 sekunder
Vad ingår i en upplåtelse? (02:01 – 07:46)
Längd: 5 minuter 45 sekunder
Hur ska sådant som ingår i bostadsrätten beskrivas? (07:46 – 09:35)
Längd: 1 minuter 49 sekunder
Vad kan finnas vid sidan av bostadsrättsavtalet? (09:35 – 18:57)
Längd: 9 minuter 22 sekunder
Likhetsprincipen (18:57 – 23:42)
Längd: 4 minuter 45 sekunder
Bevisbördan (23:42 – 28:08)
Längd: 4 minuter 26 sekunder
Med vem avtalar man? (28:08 – 31:58)
Längd: 3 minuter 50 sekunder
Mäklares och säljares beskrivningar (31:58 – 37:48)
Längd: 5 minuter 50 sekunder
Sidoavtal vid avflyttning (37:48 – 40:21)
Längd: 2 minuter 33 sekunder
Införlivande av nyttjanderätter (40:21 – 43:56)
Längd: 3 minuter 35 sekunder
Skattemässig bedömning (43:56 – 51:06)
Längd: 7 minuter 10 sekunder

2019:4 Sidoavtal och bostadsrätter


Den som innehar en bostadsrättslägenhet har ofta också vinds- eller källarförråd, parkering och terrass. Det uppstår inte sällan tvister om vilka löften som gäller vid försäljning. Hur stabila är dessa "upplåtelser"? Praktiska och osäkra frågor där Ulf Jensen klargör och ger tydliga besked vad som ingår i bostadsrätten och vad som är sidoavtal.

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor