Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 02:03)
Längd: 2 minuter 3 sekunder
Våldtäkt BrB 6 kap 1§ (02:03 – 09:10)
Längd: 7 minuter 7 sekunder
Sexuellt övergrepp BrB 6 kap 2§ (09:10 – 13:34)
Längd: 4 minuter 24 sekunder
Oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp (13:34 – 18:57)
Längd: 5 minuter 23 sekunder
Tingsrättsdomar oaktsam våldtäkt (18:57 – 28:34)
Längd: 9 minuter 37 sekunder
Våldtäkt mot barn (28:34 – 29:25)
Längd: 51 sekunder
Oaktsamhet i förhållande till en persons ålder (29:25 – 30:29)
Längd: 1 minuter 4 sekunder
Avslutande ord (30:29 – 31:18)
Längd: 49 sekunder

2019:4 Praxis "Nya samtyckeslagen"


Ett antal domar har avkunnats med stöd av den nya samtyckeslagen. Frida Wallin går igenom den nya bestämmelsen om oaktsam våldtäkt och hur domstolarna resonerat om vad som gör en våldtäkt oaktsam och inte uppsåtlig. Den viktigaste och mest revolutionerande förändringen är att det har införts ett oaktsamhetsansvar.

Medverkande

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor