Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 02:40)
Längd: 2 minuter 40 sekunder
Gällande rätt - Obegränsad skattskyldighet (02:40 – 17:32)
Längd: 14 minuter 52 sekunder
Väsentlig anknytning till Sverige (17:32 – 56:50)
Längd: 39 minuter 18 sekunder
Avslutande ord (56:50 – 58:57)
Längd: 2 minuter 7 sekunder

2019:4 Obegränsad skattskyldighet i Sverige


Obegränsad skattskyldighet i Sverige är central i skatterätten. Enligt ett nytt rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen anses inte väsentlig anknytning föreligga på grund av att utlandsvistelsen pågått under lång tid, trots att anknytning fanns av andra skäl, Domen kommer få stor betydelse och genomslag i rättstillämpningen. Börje Leidhammar går grundligt igenom kriteriet väsentlig anknytning till Sverige och dess betydelse för skattskyldigheten.

Medverkande
Advokat och adj. professor

Blendow Lexnova Expertnyheter - Skatterätt

Senaste videor