Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:38)
Längd: 38 sekunder
Utredning om modernisering av arbetsrätten (00:38 – 08:53)
Längd: 8 minuter 15 sekunder
Nya regler för nystartsjobb (08:53 – 11:56)
Längd: 3 minuter 3 sekunder
Förslag om att Jämställdhetsmyndigheten blir kvar (11:56 – 13:55)
Längd: 1 minuter 59 sekunder
Förslag om nya LAS-åldersregler (13:55 – 27:35)
Längd: 13 minuter 40 sekunder
Förslag om nya stridsåtgärdsregler (27:35 – 34:41)
Längd: 7 minuter 6 sekunder
Anställningsavtal - AD 2019 nr 17 (34:41 – 38:46)
Längd: 4 minuter 5 sekunder
Uppsägning eller avskedande vid arbetsvägran - AD 2019 nr 20 (38:46 – 45:05)
Längd: 6 minuter 19 sekunder
Semesterrätt och indirekt diskriminering - C–437/17 från EU-domstolen (45:05 – 51:24)
Längd: 6 minuter 19 sekunder

2019:4 Ny dom från AD om arbetsvägran


En arbetsgivare hade rätt att säga upp en kvinna som vägrade städa toaletter på ett hem för barn och ungdomar. Tommy Iseskog analyserar hur man hanterar anställda som arbetsvägrar och tittar närmare på ytterligare två färska arbetsrättsliga domar. Han redovisar också vad som händer när regeringens utredning om modernisering av lagen om anställningsskydd, omplacering och arbetsgivarens ansvar nu sätter igång.

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor