Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:43)
Längd: 43 sekunder
Kort om ABK 09 (00:43 – 02:54)
Längd: 2 minuter 11 sekunder
Ansvar enligt ABK 09 (02:54 – 13:53)
Längd: 10 minuter 59 sekunder
Tidsfrister och krav på reklamation i ABK 09 (13:53 – 48:19)
Längd: 34 minuter 26 sekunder
Sammanfattning och rekommendationer (48:19 – 56:04)
Längd: 7 minuter 45 sekunder

2019:4 Konsultens ansvar för fel och skada enligt ABK 09


Vid inträffad skada är preskriptionsbestämmelsen i ABK 09 den som genererar mest tvistigheter mellan parterna. Ulrika Strömbom går igenom när en beställare av ett konsultuppdrag senast måste framställa ett krav och hur detta ska vara utformat. Vidare kompletterar hon med rättsfall, bland annat ett färskt avgörande från Svea hovrätt, som belyser hur ett krav ska vara formulerat för att inte riskera preskription.

Medverkande
Advokat, delägare Advokatbyrån Hellgren Linander

Senaste videor