Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:40)
Längd: 1 minuter 40 sekunder
Obligationsrättslig reglering (01:40 – 04:17)
Längd: 2 minuter 37 sekunder
Sakrättslig reglering (04:17 – 07:50)
Längd: 3 minuter 33 sekunder
Terminologi (07:50 – 09:59)
Längd: 2 minuter 9 sekunder
När skall förbehållet finnas? (09:59 – 12:03)
Längd: 2 minuter 4 sekunder
T 2835–18 (”Husbilarna”) (12:03 – 29:04)
Längd: 17 minuter 1 sekunder
Sammanfattning (29:04 – 30:53)
Längd: 1 minuter 49 sekunder

2019:4 Hävningsförbehålls sakrättsliga verkan


I ett nytt rättsfall tar Högsta domstolen upp äganderättsförbehåll, som är en av den svenska sakrättens eviga frågor. När står ett sådant förbehåll sig gentemot köparens olika fordringsägare? Vad är det som säljaren förbehåller sig? Duger det t.ex. att hen förbehåller sig en hävningsrätt? Och hur är det med förbehåll som ”inte är allvarligt menade”? Jon Kihlman går igenom dessa frågor och ger svar.

Medverkande

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor