Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:27)
Längd: 1 minuter 27 sekunder
Om skyddstillsyn (01:27 – 05:47)
Längd: 4 minuter 20 sekunder
De olika skälen för ett strängare påföljdsval (05:47 – 07:36)
Längd: 1 minuter 49 sekunder
Straffmätningsvärdet (07:36 – 11:21)
Längd: 3 minuter 45 sekunder
Påföljdernas inbördes stränghet (11:21 – 13:58)
Längd: 2 minuter 37 sekunder
De olika typsituationerna då skyddstillsyn kan väljas (13:58 – 26:55)
Längd: 12 minuter 57 sekunder
Fängelse enligt 28 kap. 3 § BrB (26:55 – 37:32)
Längd: 10 minuter 37 sekunder

2019:3 Skyddstillsyn och 28:3-fängelse


Rättsutvecklingen har under senare år gett nya möjligheter att ersätta ett längre fängelsestraff med skyddstillsyn och fängelse enligt 28 kap. 3 § brottsbalken. Martin Borgeke reder ut i vilka fall man kan undvika ett fängelsestraff genom att få domstolen att döma till den mindre ingripande påföljden skyddstillsyn. En gedigen genomgång kompletterat med viktig rättspraxis på området.

Medverkande
Fd justitieråd

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor