Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:52)
Längd: 1 minuter 52 sekunder
Separationsprincipens tillämplighet (01:52 – 19:39)
Längd: 17 minuter 47 sekunder
Bemyndigande av bolagsstämman till styrelsen (19:39 – 28:54)
Längd: 9 minuter 15 sekunder
Avslutande ord (28:54 – 29:43)
Längd: 49 sekunder

2019:3 Överskridande av bolagsstämmans bemyndigande och separationsprincipen


Två nya rättsfall om principiellt viktiga aktiebolagsrättsliga frågor. Det ena fallet handlar om giltighet av styrelsebeslut som grundas på bolagsstämmans bemyndigande. Är det ett behörighets- eller befogenhetsöverskridande? Den andra frågan rör separationsprincipens tillämplighet och om den gäller bara för aktieägaravtal eller för alla avtal? Erik Nerep reder ut frågorna kompletterat med relevant rättspraxis.

Medverkande
Professor, Center for Business Law

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor