Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 02:56)
Längd: 2 minuter 56 sekunder
Bakgrund om bevisbördans placering i fordringsmål som grundar sig på betalningar (02:56 – 07:42)
Längd: 4 minuter 46 sekunder
”Den betalande sambon” dom från HD meddelad den 6 februari 2019 i mål T 1634-18 (07:42 – 21:41)
Längd: 13 minuter 59 sekunder
Betalning utan rättsgrund - Svea hovrätt den 22 februari i år i mål T 2722-18. (21:41 – 30:25)
Längd: 8 minuter 44 sekunder
Sammanfattning (30:25 – 32:20)
Längd: 1 minuter 55 sekunder

2019:3 Ny praxis om bevisbördans placering i fordringsmål


HD avgjorde nyligen vem som har bevisbördan i ett mål om fordran där ena parten återkrävde en ostridig betalning. Domen tas upp av Emilia Lundberg som också tittat på ett mål från Svea hovrätt rörande bevisfrågor vid misstagsbetalningar. Emilia Lundberg förklarar vad som skilde majoritetens uppfattning från minoritetens i de båda fallen.

Medverkande

Senaste videor