Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:27)
Längd: 1 minuter 27 sekunder
Giltighet av testamente, delgivning och när börjar klanderfristen löpa (01:27 – 17:09)
Längd: 15 minuter 42 sekunder
Ogiltighetsgrunderna i 13 kap ÄB (17:09 – 33:34)
Längd: 16 minuter 25 sekunder
Ogiltighet pga nullitet (33:34 – 34:47)
Längd: 1 minuter 13 sekunder
Bevisbördan vid klander av testamente (34:47 – 35:53)
Längd: 1 minuter 6 sekunder
Jämkning för utfående av laglott (35:53 – 38:56)
Längd: 3 minuter 3 sekunder
Hur skall talan utformas vid yrkande enligt 7:4? (38:56 – 41:58)
Längd: 3 minuter 2 sekunder
Hur ska återläggning ske? (41:58 – 43:13)
Längd: 1 minuter 15 sekunder
Klanderfristen enligt 7:4 ÄB (43:13 – 45:03)
Längd: 1 minuter 50 sekunder
Återkallelse av testamente (45:03 – 46:48)
Längd: 1 minuter 45 sekunder
Klander av arvsskifte 23 kap ÄB (46:48 – 53:31)
Längd: 6 minuter 43 sekunder

2019:3 Klanderprocessen vid arvskifte och testamente


Hur man går tillväga vid klanderprocesser av arvskifte och testamente redogör Marie Wessel för utifrån ett praktiskt perspektiv. Hon kompletterar med viktig rättspraxis.

Medverkande
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor