Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 09:33)
Längd: 9 minuter 33 sekunder
Rättskällor (09:33 – 12:15)
Längd: 2 minuter 42 sekunder
Bakgrund (12:15 – 19:15)
Längd: 7 minuter 0 sekunder
Ur 5 kap bostadsrättslagen (19:15 – 37:28)
Längd: 18 minuter 13 sekunder
Frånträdande (37:28 – 47:54)
Längd: 10 minuter 26 sekunder

2019:3 Förhandsavtal vid upplåtelse av bostadsrätt


"Tusentals vill hoppa av" - bostadstvist i långbänk. Detta är en av många rubriker i dagspressen den senaste tiden. Ulf Jensen reder ut den heta frågan om förhandsavtal till upplåtelse av bostadsrätter. Vilka möjligheter till frånträdande finns för en bostadsrättsköpare? Jensen kommenterar även den märkliga lucka som finns i lagen kring upplåtelse och inflyttning.

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor