Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:31)
Längd: 1 minuter 31 sekunder
Historik (01:31 – 03:54)
Längd: 2 minuter 23 sekunder
Vad är en föroreningsskada? (03:54 – 05:40)
Längd: 1 minuter 46 sekunder
Vem är ansvarig? (05:40 – 19:44)
Längd: 14 minuter 4 sekunder
Vad omfattar ansvaret? (19:44 – 23:57)
Längd: 4 minuter 13 sekunder
Flera ansvariga? (23:57 – 29:59)
Längd: 6 minuter 2 sekunder
Mark och miljööverdomstolen, dom 2019-03-04, M 4624-17 (29:59 – 47:57)
Längd: 17 minuter 58 sekunder

2019:3 Fördelning av verksamhetsutövares solidariska ansvar


Avsnittet tar upp ansvaret för förorenade områden och specifikt hur det solidariska ansvaret ska fördelas mellan flera verksamhetsutövare. Mark- och miljööverdomstolen avgjorde i mars 2019 vilka omständigheter som kan beaktas i fördelningen av ansvaret och vilka möjligheter en exploatör som sanerar har att söka ersättning från tidigare verksamhetsutövare. Joel Mårtensson reder ut frågan och kompletterar med praxis på området.

Medverkande
Partner, Mannheimer Swartling

Blendow Lexnova Expertnyheter - Miljörätt

Senaste videor