Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:54)
Längd: 54 sekunder
Näringsfastighet olika tillgångar och avskrivningsregler (00:54 – 24:03)
Längd: 23 minuter 9 sekunder
Skatteverkets nya begrepp "förstagångsanpassning" (24:03 – 30:09)
Längd: 6 minuter 6 sekunder
Utvidgat reparationsbegrepp för bostäder (30:09 – 35:30)
Längd: 5 minuter 21 sekunder

2019:3 Fastighetskostnader och avdragsrätt


I det här avsnittet fokuserar Ulla Werkell på fastighetskostnader. Vi går igenom direktavdrag och årliga värdeminskningsavdrag samt gällande praxis. Vidare så har skatteverket lanserat nya begrepp; förstagångsanpassning och utvidgat reparationsbegrepp för bostäder. Begreppen analyseras och problematiken kring tolkningen av dessa belyses.

Medverkande
Skattejurist, Fastighetsägarna Sverige AB

Blendow Lexnova Expertnyheter - Skatterätt

Senaste videor