Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:50)
Längd: 50 sekunder
Fast pris (00:50 – 03:10)
Längd: 2 minuter 20 sekunder
Mängdkontrakt (03:10 – 15:37)
Längd: 12 minuter 27 sekunder
Löpande räkning (15:37 – 26:02)
Längd: 10 minuter 25 sekunder
Entreprenörens redovisning (26:02 – 35:43)
Längd: 9 minuter 41 sekunder
Förslag till åtgärder för att undvika problem vid löpande räkning (35:43 – 39:36)
Längd: 3 minuter 53 sekunder

2019:3 Ersättningsformer vid entreprenader


I det här avsnittet går Bo Linander igenom de ersättningsformer som används vid entreprenader; fast pris, mängdkontrakt och löpande räkning. Han tar särskilt upp de problem som kan uppkomma vid löpande räkning och ger förslag på hur man kan agera för att undvika dessa.

Medverkande
Advokat, delägare Advokatbyrån Hellgren Linander

Senaste videor