Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:40)
Längd: 40 sekunder
Avskaffande av skattereduktion för fackföreningsavgifter (00:40 – 02:26)
Längd: 1 minuter 46 sekunder
Förslag om offentlighetsprincipen i fristående skolor (02:26 – 06:09)
Längd: 3 minuter 43 sekunder
Förslag om nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga (06:09 – 08:33)
Längd: 2 minuter 24 sekunder
Regeringen “påminner” arbetsmarknadens parter om sjukförsäkringsavgift (08:33 – 12:21)
Längd: 3 minuter 48 sekunder
Kommande utredning om familjeveckan i föräldraförsäkringen (12:21 – 18:11)
Längd: 5 minuter 50 sekunder
Uppsägningstid för verkställande direktör (18:11 – 24:29)
Längd: 6 minuter 18 sekunder
Företagshemlighet (24:29 – 28:13)
Längd: 3 minuter 44 sekunder
Lojalitetsåtagande i ett anställningsavtal – arbetstagarens upplysningsplikt (28:13 – 33:45)
Längd: 5 minuter 32 sekunder
Avskedande av generaldirektör (33:45 – 43:42)
Längd: 9 minuter 57 sekunder
Kollektivavtalstolkning (43:42 – 47:02)
Längd: 3 minuter 20 sekunder

2019:3 Avskedande av generaldirektör och uppsägningstid för VD


Två direktörer, en generaldirektör och en vd, var föremål för två domar i AD nyligen. Tommy Iseskog redogör för fallet med den avskedade generaldirektören och de tillhörande frågorna om tvåmånadersregeln och om grunden för ett avskedande verkligen blivit ordentligt genomlyst. Den andra domen behandlar uppsägningstid för en verkställande direktör. Vidare en lagstiftningsnyhet om avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgifter och ett antal förslag från regeringen om bland annat nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga.

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor