Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:27)
Längd: 1 minuter 27 sekunder
Kort redovisning av servitutsreglerna och grundläggande regler om annan fastighetsreglering (01:27 – 05:16)
Längd: 3 minuter 49 sekunder
Vad är ett avtalsservitut? (05:16 – 14:28)
Längd: 9 minuter 12 sekunder
Officialservitut enligt fastighetsbildningslagen (14:28 – 25:03)
Längd: 10 minuter 35 sekunder
NJA 2018 s. 200. Hur ska man tolka servitut och hur bedömer man om det föreligger hinder i utövande av servitut. (25:03 – 41:54)
Längd: 16 minuter 51 sekunder
NJA 2018 s. 753. Om tvångsvis marköverföring enligt fastighetsbildningslagen uppfyller kravet på proportionalitetsbedömning enligt RF och EKMR. (41:54 – 56:37)
Längd: 14 minuter 43 sekunder

2019:2 Tvångsvis överföring av mark och tolkning av servitut


Björn Hellman tar upp två intressanta HD-avgöranden; det ena rör frågan om fastighetsbildningslagen och dess förenlighet med egendomsskyddet i regeringsformen och i Europakonventionen. Bakgrunden var en begäran om tvångsvis överföring av mark från en enskild till en annan. Det andra avgörandet rör frågan om hur man ska tolka servitut och vad som kan utgöra hinder vid utövande av servitut.

Medverkande
Advokat & Delägare

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor