Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 05:18)
Längd: 5 minuter 18 sekunder
Straffsystemet och påföljdsbestämning – allmänna principer (05:18 – 11:04)
Längd: 5 minuter 46 sekunder
Varför särbehandlas unga lagöverträdare (11:04 – 15:44)
Längd: 4 minuter 40 sekunder
Ungdomsbrottslighetens utveckling (15:44 – 16:45)
Längd: 1 minuter 1 sekunder
”Slopad straffrabatt för unga myndiga” (SOU 2018:85) (16:45 – 23:24)
Längd: 6 minuter 39 sekunder
Avslutande synpunkter (23:24 – 29:34)
Längd: 6 minuter 10 sekunder

2019:2 Slopad straffrabatt för unga myndiga


Regeringens utredning om att slopa straffrabatten för unga brottslingar från 18 upp till 21 år innebär att även 18-åringar kan komma att dömas till livstids fängelse. Regeringen vill att den straffrättsliga särbehandlingen av lagöverträdare i åldern 18-20 år avskaffas. Är detta en bra ordning med hänsyn tagen till att såväl psykologisk som neurologisk forskning talar mot ett avskaffande? Jack Ågren analyserar och avslutar med tankar kring betänkandet "Slopad straffrabatt för unga myndiga".

Medverkande
Docent i straffrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor