Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 02:54)
Längd: 2 minuter 54 sekunder
Rättssäkerhetsprinciper (02:54 – 30:20)
Längd: 27 minuter 26 sekunder
Oriktig uppgift (30:20 – 45:29)
Längd: 15 minuter 9 sekunder
Avslutande ord (46:39 – 48:26)
Längd: 1 minuter 47 sekunder

2019:2 Rättsäkerhetsprinciper och oriktig uppgift


Börje Leidhammar tar upp de rättssäkerhetsprinciper som bör genomsyra rättstillämpningen på skatteområdet. Principerna är viktiga i skenet av SOU 2018:96 om rapporteringsskyldiga arrangemang, där rättsäkerhetsfrågorna ställs på sin spets. Leidhammar reder ut begreppet oriktig uppgift och det stränga beviskravet som det medför.

Medverkande
Advokat och adj. professor

Blendow Lexnova Expertnyheter - Skatterätt

Senaste videor