Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 03:09)
Längd: 3 minuter 9 sekunder
Överprövningen i domstol av skiljemännens behörighet. (03:09 – 13:03)
Längd: 9 minuter 54 sekunder
Utseende av skiljemän. (13:03 – 18:05)
Längd: 5 minuter 2 sekunder
Platsen för skiljeförfarandet byts mot sätet för skiljeförfaradet. (18:05 – 19:28)
Längd: 1 minuter 23 sekunder
Kumulering av skiljeförfaranden. (19:28 – 20:01)
Längd: 33 sekunder
Avskrivning av ett skiljeförfarande ska ske i form av ett beslut, inte en skiljedom. (20:01 – 20:59)
Längd: 58 sekunder
Tillämplig materiell lag. (20:59 – 22:51)
Längd: 1 minuter 52 sekunder
Klarläggande av en klandergrund. (22:51 – 23:39)
Längd: 48 sekunder
Tidsfristerna för att angripa en skiljedom. (23:39 – 24:02)
Längd: 23 sekunder
Muntlig bevisning på engelska i domstol i mål om klander m.m. (24:02 – 25:13)
Längd: 1 minuter 11 sekunder
Prövningstillstånd i HD i mål om klander m.m. (25:13 – 26:04)
Längd: 51 sekunder
Ändrad processordning för angrepp på ersättningen till skiljemännen. (26:04 – 26:31)
Längd: 27 sekunder
Övergångsbestämmelserna. (26:31 – 27:48)
Längd: 1 minuter 17 sekunder

2019:2 Nya regler om skiljeförfarande


De nya reglerna om skiljeförfarande har som syfte att säkerställa att skiljeförfarande fortsätter vara en modern, effektiv och attraktiv tvistlösningsform för svenska och utländska parter. Magnus Widebeck tar upp och analyserar de 12 viktigaste punkterna i de nya reglerna, bland annat överprövningen i domstol av skiljemännens behörighet.

Medverkande

Senaste videor