Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:43)
Längd: 43 sekunder
Förslag om framtidens pensioner och pensionsålder (bl.a. LAS-åldern) (00:43 – 05:33)
Längd: 4 minuter 50 sekunder
Begreppet riktåldern (05:33 – 07:35)
Längd: 2 minuter 2 sekunder
Utredningsförslag rörande ett hållbart arbetsliv (07:35 – 19:48)
Längd: 12 minuter 13 sekunder
Förslag om rätten till sjukpenning (19:48 – 26:10)
Längd: 6 minuter 22 sekunder
Förslag om att avskaffa skattereduktionen för fackföreningsavgifter (26:10 – 28:52)
Längd: 2 minuter 42 sekunder
Kommande förslag om stridsåtgärdsrätten (28:52 – 36:32)
Längd: 7 minuter 40 sekunder
Avskedande - AD 2019 nr 5 (36:32 – 39:45)
Längd: 3 minuter 13 sekunder
Anställningstid vid verksamhetsövergång - AD 2019 nr 8 (39:45 – 43:35)
Längd: 3 minuter 50 sekunder
Chefs behörighet att träffa avtal med arbetstagare - AD 2019 nr 9 (43:35 – 48:15)
Längd: 4 minuter 40 sekunder
Indirekt ålderdiskriminering - C–49/18 från EU-domstolen (48:15 – 51:29)
Längd: 3 minuter 14 sekunder

2019:2 Ny viktig AD-dom om chefers behörighet


Tommy Iseskog tar upp en principiellt intressant fråga om chefs behörighet att träffa avtal med arbetstagare. Han reder ut vad en tillitsfullmakt innebär när en chef lovat olika saker. Han går igenom nya förslag från regeringen; pensioner och pensionsålder, rätten till sjukpenning, avskaffandet av skattereduktion för fackföreningsavgift och stridsåtgärdsrätten. Avslutningsvis nya domar från AD och EU-domstolen om avskedande vid arbetsvägran, anställningstid vid verksamhetsövergång och indirekt åldersdiskriminering.

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor