Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:06)
Längd: 1 minuter 6 sekunder
Bakgrund (01:06 – 24:35)
Längd: 23 minuter 29 sekunder
Högsta domstolens dom 6 februari 2019 T 1634-18 (24:35 – 41:57)
Längd: 17 minuter 22 sekunder

2019:2 Ny HD-dom om fordringsrätt mellan sambor


En sambo som bekostat arbeten och installationer på den andra sambons fastighet har, sedan samborna separerat, begärt att få ersättning motsvarande vad han betalat. Han har påstått att han lånat ut beloppet till den andra sambon eller att hon i vart fall skulle göra en obehörig vinst om ingen ersättning betalas. Domen innebär att det införts en lättnad beträffande bevisbördan för den som tar emot egendom. Renström analyserar och klargör rättsläget och vad det innebär för dig som rådgivare.

Medverkande
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor