Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:37)
Längd: 1 minuter 37 sekunder
In contrahendo. Vad gäller juridiskt? (01:37 – 15:49)
Längd: 14 minuter 12 sekunder
Slutsats (15:49 – 21:27)
Längd: 5 minuter 38 sekunder

2019:2 Förhandlingar om företagsöverlåtelser


Vad gäller när en part drar sig ur förhandlingarna innan bundenhet uppkommit och vilken skada ska man ersätta? Christina Ramberg reder ut frågan och tar bland annat upp när man kan åberopa culpa in contrahendo.

Medverkande
Professor i civilrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor