Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:24)
Längd: 24 sekunder
1 kapitletvAB 04 - Omfattning (00:24 – 36:55)
Längd: 36 minuter 31 sekunder
2 kapitlet AB 04 - Utförande (36:55 – 51:07)
Längd: 14 minuter 12 sekunder
Avslutande ord (51:08 – 51:30)
Längd: 22 sekunder

2019:2 Entreprenörens åtagande och vad som utgör ÄTA enligt AB 04


Avsnittet behandlar första och andra kapitlet i AB 04, kapitel som reglerar de viktiga och avgörande frågorna gällande vad som ingår i entreprenörens åtagande och vad som följaktligen utgör ÄTA. Eric Grimlund går vidare igenom flera av de tolkningsproblem ÄTA frågorna medför.

Medverkande
Advokat, delägare Landahl Advokatbyrå

Senaste videor