Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 05:24)
Längd: 5 minuter 24 sekunder
Vitesföreläggandets adressat (05:24 – 11:46)
Längd: 6 minuter 22 sekunder
Tidsaspekten i 2§ viteslagen (11:46 – 13:08)
Längd: 1 minuter 22 sekunder
Vem är adressat och vad kan man betala (13:08 – 18:23)
Längd: 5 minuter 15 sekunder
Delgivning (18:23 – 28:58)
Längd: 10 minuter 35 sekunder
Vitesbeloppets storlek (28:58 – 34:43)
Längd: 5 minuter 45 sekunder
Löpande vite (34:43 – 36:10)
Längd: 1 minuter 27 sekunder
Vitesföreläggande mot ny ägare (36:10 – 42:24)
Längd: 6 minuter 14 sekunder
Utdömande av vite (42:24 – 52:45)
Längd: 10 minuter 21 sekunder
Ändamålet med vitet förfallit (52:45 – 54:23)
Längd: 1 minuter 38 sekunder
Jämkning av vitet (54:23 – 58:04)
Längd: 3 minuter 41 sekunder
Preskription (58:04 – 59:09)
Längd: 1 minuter 5 sekunder

2019:2 Det miljörättsliga vitet


I det här avsnittet får du en gedigen genomgång av det miljörättsliga vitet. Vite har tre viktiga processuella moment; föreläggandet och dess tydlighet, delgivningen och utdömandet av vitet. Stefan Rubenson tar pedagogiskt upp vitets alla knepiga delar kompletterat med hänvisningar till viktig praxis.

Medverkande
Tidigare chef för rättsenheten på miljödepartementet

Blendow Lexnova Expertnyheter - Miljörätt

Senaste videor