Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:18)
Längd: 1 minuter 18 sekunder
Mål T 1055–18 (FMV:s upphandling), (Spinator) (01:18 – 06:55)
Längd: 5 minuter 37 sekunder
Upphandlingen och överprövningen (06:55 – 10:16)
Längd: 3 minuter 21 sekunder
Skadeståndsmålet och tillämplig reglering (10:16 – 15:46)
Längd: 5 minuter 30 sekunder
Tillämpningen i målet (15:46 – 33:03)
Längd: 17 minuter 17 sekunder
Det positiva kontraktsintresset (33:03 – 37:29)
Längd: 4 minuter 26 sekunder

2019:1 Skadestånd vid offentlig upphandling


En ny dom från Högsta domstolen klargör frågeställningar gällande leverantörens möjlighet till skadestånd vid offentlig upphandling. Kihlman analyserar domen och besvarar frågor som om ersättning kan erhållas för anbudskostnader eller om skadestånd kan erhållas för rättegångskostnader i förvaltningsdomstolarna. Avslutningsvis behandlas frågan om skadestånd kan beräknas enligt det positiva kontraktsintresset – det vill säga med beaktande av utebliven vinst – trots att det aldrig blev något avtal.

Medverkande

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor