Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning företrädaransvar (00:00 – 07:37)
Längd: 7 minuter 37 sekunder
Vem är företrädare? (07:37 – 24:28)
Längd: 16 minuter 51 sekunder
Vilka åtgärder behöver vidtas för att undgå det personliga betalningsansvaret? (24:28 – 27:41)
Längd: 3 minuter 13 sekunder
Jämkning av det personliga betalningsansvaret (27:41 – 36:47)
Längd: 9 minuter 6 sekunder
Avslutande ord (36:47 – 38:59)
Längd: 2 minuter 12 sekunder

2019:1 Personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare


I det här avsnittet går Leidhammar igenom vikten av att noggrant informera sig om vilket ansvar man har som företrädare för ett bolag. Risken är annars att man kan bli solidariskt betalningsansvarig för bolagets skatteskulder. Leidhammar reder ut vem som har det bestämmande inflytandet och vad det innebär i praktiken. Han reder även ut frågan om i vilken utsträckning företrädaransvaret kan jämkas och vad som menas med att avveckla verksamheten i rätt tid. Frekventa och kritiska frågor som berör dig som är företagare eller styrelseledamot.

Medverkande
Advokat och adj. professor

Blendow Lexnova Expertnyheter - Skatterätt

Senaste videor