Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00:00 – 00:01:53)
Längd: 1 minuter 53 sekunder
Grundläggande regel om lägenhetens skick (00:01:53 – 00:03:48)
Längd: 1 minuter 55 sekunder
Hyreslagens 13§ och tillämpningsområdet (00:03:48 – 00:11:17)
Längd: 7 minuter 29 sekunder
Hyresgästens rätt till uppsägning och uppsägningstidpunkt (00:11:17 – 00:18:58)
Längd: 7 minuter 41 sekunder
Dröjsmålet får inte bero på hyresgästen (00:18:58 – 00:22:42)
Längd: 3 minuter 44 sekunder
Hyresgästens egna anpassningar före tillträdet (00:22:42 – 00:24:59)
Längd: 2 minuter 17 sekunder
Senareläggning av tillträde och uppsägning före tillträdet (00:24:59 – 00:33:18)
Längd: 8 minuter 19 sekunder
Rättspraxis uppsägningsfall (00:33:18 – 00:42:19)
Längd: 9 minuter 1 sekunder
Skadestånd (00:42:19 – 00:44:44)
Längd: 2 minuter 25 sekunder
Hyresvärdens rätt till tillträde till lägenheten (00:44:44 – 00:49:36)
Längd: 4 minuter 52 sekunder
Skyldighet att begränsa olägenhet och ersättning för skada när hyresvärden utför arbete i lägenheten (00:49:36 – 00:54:36)
Längd: 5 minuter 0 sekunder
Skadestånd på grund av obefogad uppsägning? (00:54:36 – 01:04:33)
Längd: 9 minuter 57 sekunder

2019:1 Hyresvärdens skyldigheter – vid tillträde, underhåll och uppsägning


I detta avsnitt besvarar Rune Thomsson några av hyresrättens viktiga frågeställningar, bland annat vad som gäller om en uthyrd lägenhet eller lokal inte är färdig när hyresgästen ska tillträda. Han behandlar även hyresvärdens skyldighet att begränsa olägenheter vid arbete i hyresgästens lägenhet samt rätten till skadestånd om en lokalhyresgäst anser att hyresvärden sagt upp avtalet i förtid.

Medverkande
Fd chefsjurist hos Fastighetsägarna Sverige

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor