Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:40)
Längd: 1 minuter 40 sekunder
”Lönnfacken II” HD:s dom 19 september 2018 i mål B 573-18 (01:40 – 05:13)
Längd: 3 minuter 33 sekunder
Den bristande avdragsrätten” HD:s dom 21 september 2018 i mål B 5042-17 (05:13 – 08:03)
Längd: 2 minuter 50 sekunder
"Den korta remisstiden” HD:s dom 28 september 2018 i mål B 2646-18 (08:03 – 10:33)
Längd: 2 minuter 30 sekunder
”Rånet i tobaksbutiken” HD:s dom 10 oktober 2018 i mål B 2678-18 (10:33 – 14:53)
Längd: 4 minuter 20 sekunder
”Rånet i guldsmedsbutiken” HD:s dom 10 oktober 2018 i mål B 2899-18 (14:53 – 16:49)
Längd: 1 minuter 56 sekunder
"Preskription enligt frihetsberövandelagen" HD:s dom 11 oktober 2018 i mål T 5031-17 (16:49 – 18:12)
Längd: 1 minuter 23 sekunder
”Webbkameran” HD:s dom 30 oktober 2018 i mål B 4597-17 (18:12 – 19:44)
Längd: 1 minuter 32 sekunder
"Den nedlagda förundersökningen" HD:s beslut den 16 november 2018 i mål Ö 5446-17 (19:44 – 22:28)
Längd: 2 minuter 44 sekunder
”Målsägandebiträdet i hovrätten” HD:s beslut 23 november 2018 i mål Ö5233-18 (22:28 – 25:49)
Längd: 3 minuter 21 sekunder
”Mordet vid återvinningsstationen” HD:s dom 11 december 2018 i mål B 2228-18 (25:49 – 27:48)
Längd: 1 minuter 59 sekunder
"DMT II" HD:s dom 13 december 2018 i mål B 1605-18 (27:48 – 30:02)
Längd: 2 minuter 14 sekunder
”Penningtvättshjälpen I” HD:s dom den 14 december 2018 i mål B 5389-17 (30:02 – 32:46)
Längd: 2 minuter 44 sekunder
”Penningtvättshjälpen II” HD:s dom den 14 december 2018 i mål B 5253-17 (32:46 – 34:21)
Längd: 1 minuter 35 sekunder
”Penningtvättshjälpen III” HD:s dom den 14 december 2018 i mål B 1751-18 (34:21 – 35:28)
Längd: 1 minuter 7 sekunder
"Fåtöljen” HD:s dom 18 december 2018 i mål B 5050-17 (35:28 – 39:22)
Längd: 3 minuter 54 sekunder
”Lernacken III” HD:s dom 20 december 2018 i mål T 2043-18 (39:22 – 42:45)
Längd: 3 minuter 23 sekunder
”Kränkningsbestämningen” HD:s dom 20 december 2018 i mål B 5434-17 (42:45 – 43:59)
Längd: 1 minuter 14 sekunder
”Den oönskade beröringen II” HD:s dom 21 december 2018 i mål B 48-18 (43:59 – 46:42)
Längd: 2 minuter 43 sekunder
"De överförda videosekvenserna" HD:s dom 21 december 2018 i mål B 1858-18 (46:42 – 48:04)
Längd: 1 minuter 22 sekunder
”Var näringsförbudet överklagat? ”HD:s beslut 28 december 2018 i mål Ö 3682-18 (48:04 – 50:38)
Längd: 2 minuter 34 sekunder
Avslutande ord (50:38 – 51:25)
Längd: 47 sekunder

2019:1 HD:s avgöranden från höst sessionen


I detta avsnitt får du en effektiv genomgång av Högsta domstolens senaste prejudikat. Borgeke redogör och kommenterar de mest intressanta domarna från höstsessionen. För dig som processande advokat är domen om de nya reglerna om målsägandebiträde i högre rätt särskilt intressant. Vidare kan nämnas tre intressanta avgöranden om penningtvätt samt ett fall om social adekvans inom ramen för offentlig rätt.

Medverkande
Fd justitieråd

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor