Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:42)
Längd: 42 sekunder
Allmänt om den svenska entreprenadrätten (00:42 – 06:04)
Längd: 5 minuter 22 sekunder
Rättspraxis (06:04 – 12:39)
Längd: 6 minuter 35 sekunder
Avtalssystematik (12:39 – 16:44)
Längd: 4 minuter 5 sekunder
Grundteser i byggsektorns standardvillkor (16:44 – 20:29)
Längd: 3 minuter 45 sekunder
Entreprenadformer och upphandlingsformer (20:29 – 32:30)
Längd: 12 minuter 1 sekunder
AB 04 förord, begreppsbestämningar och kapitelindelning (32:30 – 35:10)
Längd: 2 minuter 40 sekunder
Avslutande ord (35:10 – 36:35)
Längd: 1 minuter 25 sekunder

2019:1 Entreprenadformer, upphandlingsformer och avtalssystematik


Entreprenadformer, upphandlingsformer och avtalssystematik är nyckelbegreppen i detta första avsnitt, där Eric Grimlund ger en introduktion i entreprenadrätt. Vi får en inblick i systematiken inför kommande avsnitt som ska ligga till grund för förståelsen av ämnet.

Medverkande
Advokat, delägare Landahl Advokatbyrå

Senaste videor