Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 03:23)
Längd: 3 minuter 23 sekunder
Formkrav (03:23 – 11:57)
Längd: 8 minuter 34 sekunder
Återkallelse av förmånstagarförordnandet (11:57 – 13:20)
Längd: 1 minuter 23 sekunder
Tolkning av förmånstagarförordnande (13:20 – 19:19)
Längd: 5 minuter 59 sekunder
Jämkning av förmånstagarförordnandet (19:19 – 32:17)
Längd: 12 minuter 58 sekunder
Slutord (32:17 – 35:05)
Längd: 2 minuter 48 sekunder

2019:1 Användandet av försäkringar vid arvsplanering


Förmånstagarförordnande är intressant ur ett arvsplaneringsperspektiv då det kan utgöra ett möjligt alternativ till testamente i framtiden. I detta avsnitt behandlar Marie Wessel möjligheten att använda förmånstagarförordnande vid arvsplanering, när detta skulle kunna realiseras samt om man kan begära jämkning av ett förmånstagarförordnande.

Medverkande
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor