Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 07:03)
Längd: 7 minuter 3 sekunder
Doktrinen (07:03 – 09:12)
Längd: 2 minuter 9 sekunder
Skogsbranden i Västmanland (09:12 – 21:35)
Längd: 12 minuter 23 sekunder
Äldre rättsfall (21:35 – 27:04)
Längd: 5 minuter 29 sekunder
Översvämningar miljöbalken (27:04 – 40:48)
Längd: 13 minuter 44 sekunder
Översvämmningar jordabalken (40:48 – 43:33)
Längd: 2 minuter 45 sekunder
Sammanfattning (43:33 – 46:25)
Längd: 2 minuter 52 sekunder

2018:9 Vad är "annan liknande störning" enligt 32 kap miljöbalken?


Vad är en "annan liknande störning" och vad gäller för skadeståndsansvaret enligt 32 kapitlet miljöbalken?
Vilka skador faller överhuvudtaget inom ramen för det 32 kapitlet och vilka skador är det som rör mer den allmänna skadeståndsrätten?
Följdfrågor som uppstår är i vilken domstol skall talan föras? Dessa frågor kommer Stefan Rubenson besvara i det här avsnittet av miljörätt.

Medverkande
Tidigare chef för rättsenheten på miljödepartementet

Blendow Lexnova Expertnyheter - Miljörätt

Senaste videor