Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:34)
Längd: 34 sekunder
Förslag om tillsyn avseende aktiva åtgärder för likabehandling i skolan (00:34 – 05:34)
Längd: 5 minuter 0 sekunder
Delegation för främjande av äldre arbetskraft (05:34 – 11:04)
Längd: 5 minuter 30 sekunder
System för uppföljning och analys av jämställdhetspolitiken (11:04 – 17:36)
Längd: 6 minuter 32 sekunder
Arbetsmiljö 2017 (17:36 – 28:08)
Längd: 10 minuter 32 sekunder
Kollektivavtalstolkning (28:08 – 34:20)
Längd: 6 minuter 12 sekunder
Värvningsklausul i anställningsavtal (34:20 – 40:23)
Längd: 6 minuter 3 sekunder
Diskriminering av tidsbegränsat anställd arbetstagare (40:23 – 43:12)
Längd: 2 minuter 49 sekunder
Indirekt diskriminering genom tillämpning av kollektivavtal (43:12 – 46:34)
Längd: 3 minuter 22 sekunder
Nattarbete för kvinna som är gravid eller ammar (46:34 – 49:31)
Längd: 2 minuter 57 sekunder
Semesterrätt efter föräldraledighet (49:31 – 51:17)
Längd: 1 minuter 46 sekunder

2018:9 Utredningar samt domar från EU-domstolen och AD om bl a värvningsklausul i anställningsavtal


I det här avsnittet av arbetsrätt går Iseskog igenom en mängd olika förslag och domar:

Från regeringen
- Förslag om tillsyn avseende aktiva åtgärder för likabehandling i skolan
- Delegation för främjande av äldre arbetskraft
- Uppföljning av jämställdhetspolitiken

Från Arbetsmiljöverket
- SCB:s Arbetsmiljöundersökning 2017 där Iseskog pekar på några särskilt intressanta noteringar.

Från Arbetsdomstolen
- Kollektivavtalstolkning
- Värvningsklausul i anställningsavtal

Från EU-domstolen
- Diskriminering av tidsbegränsat anställd
- Indirekt diskriminering genom kollektivavtal
- Nattarbete för ammande arbetstagare
- Semesterrätt efter föräldraledighet

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor