Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 02:51)
Längd: 2 minuter 51 sekunder
Hur bör man förbereda sig? (02:51 – 29:31)
Längd: 26 minuter 40 sekunder
Slutord (29:31 – 31:16)
Längd: 1 minuter 45 sekunder

2018:9 Sakframställan


Johan Eriksson går igenom hur han använder sakframställan vid förberedelsen av sina mål. Sakframställningen är viktig för försvaret då den visar "min sida av saken". Tanken är att få domaren att tidigt under förhandlingen börja tänka på det sätt som försvaret gör. Eriksson går igenom hur han går tillväga och ger praktiska tips i arbetet med sakframställan.

Medverkande
Advokat och delägare, Försvarsadvokaterna

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor