Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 02:12)
Längd: 2 minuter 12 sekunder
Inskrivning introduktion (02:12 – 06:30)
Längd: 4 minuter 18 sekunder
Godtrosförvärv (06:30 – 26:28)
Längd: 19 minuter 58 sekunder
Borgenärsskyddet (26:28 – 35:56)
Längd: 9 minuter 28 sekunder
Förvärv av nyttjanderätt (35:56 – 45:01)
Längd: 9 minuter 5 sekunder
Pantsättning av nyttjanderätter (45:01 – 54:33)
Längd: 9 minuter 32 sekunder

2018:9 Nyttjanderätt till fast egendom och sakrätt


Hur står sig nyttjanderätter mot nya ägare till fastigheten?
Består nyttjanderätten om den upplåtna fastigheten säljs av kronofogden?
Hur får en köpare av nyttjanderätt sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer?
Formella krav på pantsättning av nyttjanderätt och värdet av en sådan pant?

Ulf Jensen ger klara och tydliga besked på dessa frågor. Ett mycket mer spännande avsnitt än vad titeln låter.

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor