Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 03:00)
Längd: 3 minuter 0 sekunder
IP rättens tre processrättsliga frågeställningar (03:00 – 14:12)
Längd: 11 minuter 12 sekunder
Tillämplig lag (14:12 – 37:03)
Längd: 22 minuter 51 sekunder
Slutord (37:03 – 41:03)
Längd: 4 minuter 0 sekunder

2018:9 Internationell privaträtt


Internationell privaträtt är ett växande och spännande område.Vi flyttar allt oftare över nationsgränser. Renström går igenom det grundläggande regelverket. Han reflekterar också över det faktum att vi fortfarande inte har en kompletterande lagstiftning till förordningarna makars respektive registrerade partners förmögenhetsförhållanden (EU2016/1103 och EU 2016/1104), vilka träder i kraft 29 januari 2019.

Medverkande
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor