Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:37)
Längd: 1 minuter 37 sekunder
Allmänt om beviskrav (01:37 – 02:22)
Längd: 45 sekunder
NJA 2017 s. 261 "Beräkning av förlust för en rörelsedrivande lokalhyresgäst som sagts upp utan befogad anledning" (02:22 – 15:13)
Längd: 12 minuter 51 sekunder
NJA 2017 s. 362 "Återkallelse av testamente" (15:13 – 23:46)
Längd: 8 minuter 33 sekunder
NJA 2017 s. 642. "Bevislättnad vid påstått försäkringsfall" (23:46 – 31:20)
Längd: 7 minuter 34 sekunder
Slutord (31:20 – 31:54)
Längd: 34 sekunder

2018:9 Hur högt är beviskravet?


Tre relativt nya fall om beviskrav från HD. De tre fallen har det gemensamt att det inte var någon större tvekan om vilken part som bar bevisbördan. Så frågan till HD var framför allt: Hur högt är beviskravet? I det ena fallet valde HD ett relativt högt beviskrav. I de två andra fallen ett lågt beviskrav. Det första fallet handlar också om bevisvärdering. Det ger bra vägledning till hur den, som ska bevisa värdet av en rörelse, kan göra för att uppfylla beviskravet.

Medverkande

Senaste videor