Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 03:03)
Längd: 3 minuter 3 sekunder
Mål Ö 4965–17 (De ingjutna rören) (03:03 – 09:35)
Längd: 6 minuter 32 sekunder
Högsta domstolens utgångspunkter (09:35 – 13:31)
Längd: 3 minuter 56 sekunder
Högsta domstolens bedömningen av generella begränsningar i avhjälpandeskyldigheten (13:31 – 16:59)
Längd: 3 minuter 28 sekunder
Högsta domstolen om begränsningar av kostnadsansvaret (16:59 – 30:27)
Längd: 13 minuter 28 sekunder

2018:9 Ersättningsbegränsningsskyldighet


HD sträcker ut begränsningskyldigheten till andra ersättningar än skadestånd. Detta motiveras med att begränsningsskyldigheten är en allmän kontraktsrättslig princip som ytters är grundad på allmänna lojalitetsöverväganden. Kihlman ställer intressanta följdfrågor; Hur långt sträcker sig denna allmänna kontraktsrättsliga princip?. Vad innebär den för möjligheter att avbeställa en vara eller en tjänst och i förlängningen hur påverkar den möjligheten att föra talan om naturafullgörelse?

Medverkande

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor