Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 03:37)
Längd: 3 minuter 37 sekunder
”Den välinställda HIV-behandlingen” (HD:s dom den 7 juni 2018 i mål B 2441-17) (03:37 – 06:00)
Längd: 2 minuter 23 sekunder
”De upprepade förfalskningarna” (HD:s dom den 11 juni 2018 i mål B 3924-17) (06:00 – 08:59)
Längd: 2 minuter 59 sekunder
”Smitningen” (HD:s dom den 12 juni 2018 i mål B 4918-17) (08:59 – 11:16)
Längd: 2 minuter 17 sekunder
”Hårförlängningsverksamheten” (HD:s dom den 13 juni 2018 i mål B 4976-17) (11:16 – 14:03)
Längd: 2 minuter 47 sekunder
”Den oönskade beröringen” (HD:s dom den 14 juni 2018 i mål B 2066-17) (14:03 – 16:24)
Längd: 2 minuter 21 sekunder
”Hundsmugglingen” (HD:s dom den 14 juni 2018 i mål B 3079-17) (16:24 – 17:59)
Längd: 1 minuter 35 sekunder
”Smugglingen på M/S Wawel” (HD:s dom den 18 juni 2018 i mål B 1930-17) (17:59 – 20:19)
Längd: 2 minuter 20 sekunder
”Uppgörelsen i Kassmyra” (HD:s dom den 25 juni 2018 i mål B 291-17) (20:19 – 23:08)
Längd: 2 minuter 49 sekunder
”Anmälan till Skatteverket” (HD:s dom den 25 juni 2018 i mål B 1825-17) (23:08 – 25:27)
Längd: 2 minuter 19 sekunder
”Facebookmålet” (HD:s dom den 2 juli 2018 i mål B 3552-17) (25:27 – 27:56)
Längd: 2 minuter 29 sekunder
”Brevinkastet” (HD:s dom den 5 juli 2018 i mål B 4885-17) (27:56 – 29:33)
Längd: 1 minuter 37 sekunder
”Cross-checking” (HD:s dom den 10 juli 2018 i mål B 4888-17) (29:33 – 42:16)
Längd: 12 minuter 43 sekunder
”De upprepade skattebrotten” (HD:s dom den 13 juli 2018 i mål B 4680-17) (42:16 – 45:44)
Längd: 3 minuter 28 sekunder
*Lönnfacken II* B573-18 (45:44 – 46:53)
Längd: 1 minuter 9 sekunder
*Den ingående mervärdeskatten* B 5042-17 (46:53 – 47:39)
Längd: 46 sekunder
*Den korta remisstiden* B 2646-18 (47:39 – 48:37)
Längd: 58 sekunder
*Rånet i tobaksbutiken* B 2678-18 och *Rånet i guldsmedsbutiken* B 2899-18 (48:37 – 49:51)
Längd: 1 minuter 14 sekunder

2018:8 Sommarens brottmålsskörd från Högsta domstolen


Borgeke går igenom sommarens skörd av HD avgöranden. Ett snabbt och effektivt sätt att hålla sig uppdaterad. Borgeke fördjupar sig i en av de mer omtalade domarna den s.k "cross-checking" domen. Martin Borgeke tar upp den ansvarsfrihetsgrund som brukar betecknas social adekvans, mot bakgrund av HD:s dom mot en ishockeyspelare som dömdes för misshandel när han hade utfört en ”cross-checking” på en spelare i motståndarlaget. Målet väckte flera frågor, bl.a. om betydelsen av samtycke och av att det inom idrotten finns interna straffsystem som kan resultera i både ”böter” och avstängning. Avslutningsvis diskuterar Borgeke vad domen kommer att få för följder och om det är lyckligt att staten ”lägger sig i” vad som sker inom ramen för organiserad sport och idrott.

Medverkande
Fd justitieråd

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor