Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:10)
Längd: 1 minuter 10 sekunder
Allmänna grunden med ett antal rättsfall från praxis (01:10 – 08:12)
Längd: 7 minuter 2 sekunder
Fastighetsreglering med tvång (08:12 – 28:43)
Längd: 20 minuter 31 sekunder
Byggrätters skydd när genomförandetiden gått ut (28:43 – 47:07)
Längd: 18 minuter 24 sekunder

2018:8 Skyddet för äganderätten i FBL och PBL


Ulf Jensen går igenom äganderättsskyddet i FBL och PBL. Spännande frågor tas upp, som kan grannarna ta min mark eller kan kommunen upphäva min byggrätt. Jensens svar är väl underbyggda från grundlagen och framåt. Ett mycket lärorikt avsnitt med en mängd av de viktigaste rättsfallen för vad som gäller fastighetsreglering med tvång och ändring av detaljplaner sedan genomförandetiden löpt ut.

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor